نوع پروژه طراحی نشان تجاری
شرکت برند بالی لندن
مدیر پروژه خانم علیمردانی
نوع لوگو لوگو ترکیبی

تماس جهت مشاوره و یا سفارش پروژه