برگ هفدهم : ایده آل گرایی

شاید اولش به نظر عالی برسه و همه فکر کنن اینکه بهترین هارو بخوایم خیلی خوبه ! اما تو واقعیت کار یا زندگی با این افراد خیلی سخت و ناامید کننده ست…

برای مثال براشون طبق اصول صفحه ای رو طراحی کردی بعد از اینکه تایید میکنن و کار جلو میره یهو به فکر تغییر مجدد میافتن🙃

دوستان برای خودتون و زمانی که میگذارید ارزش قائل بشید، در خصوص خطرات ایده آل گرایی برای خودتون هم بگم جوری که من تجربه اش کردم اضطراب و خشم و در نهایت افسردگی از پیامدهاش هست…

پس زیاد سخت نگیرید و برای زمان خودتون اززش قائل بشید 🤍🥂